ﺳﻪشنبه ، 21 اردیبهشت ، 1400

 

اخبار

برگزاری کرسی های ترویجی(عرضه و نقد دیدگاه علمی)

 
حوزه مدیریت پژوهشی و فناوری واحد چالوس با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار می کند:
💡کرسی های ترویجی(عرضه و نقد دیدگاه علمی)💡
📚یکشنبه 5اردیبهشت:بررسی زیبایی شناختی سوره یوسف(ع)
📚دوشنبه 13 اردیبهشت:مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام(ره)
📚سه شنبه 21اردیبهشت: مردم سالاری دینی از دیدگاه امام(ره)
🏢تمامی کرسی ها از طریق سامانه دان برگزار خواهد شد.
💥💥برای شرکت کنندگان حاضر در هر کرسی ،گواهی حضور با امتیاز فرهنگی صادر خواهد شد.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
با شعار     "مرجعیت علمی در شمال کشور"
 


«مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی»
شناسه کلاس 449a707
گذرواژه 1400
تاریخ برگزاری 1400/02/19
ساعت برگزاری 11
https://daanaan.daan.ir

 

     
     

 

 

 

دی ان ان