دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
 

مسئول فناوری اطلاعات

 مهندس سمیه هرج پور    

  •  شماره تماس مستقیم 01152248782
  •  شماره تماس داخلی 4-01152226601  داخلی 277

  • کارشناس سخت افزار

  • مهندس مریم جعفر صالحی  

  • شماره تماس مستقیم 01152248782
  •  شماره تماس داخلی 4-01152226601  داخلی 277

  • کارشناس نرم افزار

  •  مهندس حسن خرازی ثابت

  • با همکاری فناوری اطلاعات
  • با همکاری فناوری اطلاعات
1 2 3
دی ان ان