ﺳﻪشنبه ، 5 بهمن ، 1400

جهت اطلاع از ایجاد ایمیل و آگاهی از پسورد نهایی خود با واحدفناوری اطلاعات تماس حاصل نمایید

01152248782

لینک ورود به ایمیل آکادمیک              .http://webmail.iauc.ac.ir                         

دانلود فرم درخواست ایمیل آکادمیک

 

حداقل
فرم درخواست ایمیل آکادمیک
دانشجو-استاد
شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
گروه آموزشی
لطفا از نام و نام خانوادگی خود استفاده نمایید. ترکیبی از حرف و عدد، حروف بزرگ و کوچک
پسورد پیشنهادی
شماره همراه
دی ان ان