به مناسبت شهادت سدار سلیمانی برگزاری مسابقه دارت بین دانشجویان
Posted on دی 16, 1399 22:50

برگزاری مسابقه دارت بین دانشجویان

به مناسبت شهادت سدار سلیمانی برگزاری مسابقه دارت بین دانشجویان

برگزاری مسابقه دارت بین دانشجویان به همت فوق برنامه و تربیت بدنی در واحد چالوس، در اولین مراسم بزرگداشت سالگرد   سردار سلیمانی مورخ 15/ 10/ 99