دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
چگونگي ايجادشركت‎ هاي دانش‎ بنيان
  • هر شرکت دانش‎ بنیان به درخواست تعدادی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎ آموختگان و  تایید کمیته واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی تاسیس می‎شود
یا
  • با پیشنهاد واحدهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎آموختگان تاسیس می‎شود.

 

  • حداقل 51% اعضای هیات موسس شرکت ها و موسسه های دانش بنیان از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎آموختگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

فرایند تشکیل:

ایجاد این شرکت ها با همکاری و مشارکت (تا سقف49%) صنایع بزرگ، موسسات مالی،بنگاه های معتبر، شهرداری های هر منطقه و دانشگاه های دیگر در اولیت است.
شرکت دانش‎بنیان می‎بایست جهت بهره‎مندی از قانون“حمایت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنیان“ 1از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنیان و نظارت بر اجرای آن تاییدیه لازم اخذ نماید.
شرکت می‎تواند حداکثر 3 تا 5سال در واحد دانشگاهی یا مرکز رشد استقرار یابد و موظف به پرداخت هزینه‎های فضای فیزیکی، خدمات ارئه‎شده و امکانات آزمایشگاهی بر اساس قرارداد می‎باشد.
شرکت مستقل از تشکیلات واحد دانشگاهی اداره می‎شود.
معامله واحد دانشگاهی با این شرکت‎ها از اولویت برخوردار است.
 

حداقل
منو
دی ان ان