دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
معرفی مرکز رشد واحد های فن آور

در راستای سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و کسب درآمدهای غیر شهریه ای ،تاسیس شرکت های دانش های بنیان و حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه در دستور کار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته که انجام این مهم در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد.یکی از مهمترین این زیرساخت ها مراکز رشد واحدهای فناوری است.مرکز رشد دانشگاه سازمانی است که جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی، مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار از طریق ایده­ های نو و کاربردی تسهیل می­ نماید.
بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن‏‎آوری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، با در اختیار داشتن زیربنای 709 مترمربع فعالیت اجرایی خود را  به صورت وابسته(اقماری) با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و فن‎آوری آغاز نمود.

حداقل
منو
دی ان ان