دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
کتابخانه ها

کتابخانه ها

معرفی پرسنل :

آقای جعفر ملا محمدی

شرح وظایف :

تامين منابع آموزشي و تحقيقاتي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان و آماده سازي و ارائه آنها در کتابخانه هاي تخصصي دانشکده ها با رعايت استانداردهاي تعريف شده در خصوص نسبت کتاب به دانشجو و سرانه فضاي مطالعه و دسترسي به کتابخانه ديجيتالي

  • ...

دی ان ان