چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
درمانگاه دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس مجری دوره های کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم دامی ، کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش های تغذیه دام و فیزیولوژی دام و طیور و دکترای علوم دامی گرایش تغذیه دام و با به کار گیری اساتید مجرب و دارا بودن مراکز پرورش دام و طیور و درمانگاه تخصصی دامپزشکی خدمات آموزشی و پژوهشی را با کیفیت عالی ارائه می دهد.این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن پذیرای دانشجویان محترم می باشد.

درمانگاه تخصصی دامپزشکی

درمانگاه تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برای پاسخ به نیازهای منطقه از دیدگاه آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات درمانی تاسیس شد.در حال حاضر بخش های داخلی، جراحی و آزمایشگاه به کار آموزش و پژوهش و ارائه خدمات درمانی مشغول هستند.

دی ان ان