دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
دفترامور پایان نامه

امور پایان نامه

معرفی پرسنل :

                         شماره تماس:01152210545

خانم ریتا بزرگ نیا   مدیریت- حسابداری- رشته های علوم پایه
خانم شمیلا کیا

عمران-معماری-علوم تربیتی-جغرافیا

حقوق-علوم سیاسی-فقه و حقوق-کشاورزی-ادبیات-روانشناسی-زبان-تربیت بدنی

برای دریافت فرمهای مربوط به امورپایان نامه اینجا کلیک نمایید

مراحل تصویب موضوع تا دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد بهمراه فرم هاي مورد نياز:

1-انتخاب یک یا چند موضوع مورد علاقه پس از رایزنی مقدماتی با گروه آموزشی و اساتید در باب موضوع، استاد راهنما و مشاور مناسب.

تبصره 1: دانشجو مکلف است از ظرفیت اساتید راهنما و مشاور انتخابی از ایشان کسب اطلاع کند.

پیرو بخشنامه شماره 35823/5/0829 مورخ 27/03/91 مسئولیت این امر بر عهده اساتید راهنما و مشاور می باشد.

تبصره 2: شروع انتخاب فرآیند موضوع پایان نامه باید درترم 2 توسط دانشجو صورت گیرد.

2- ارائه موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد به مدیریت گروه در قالب فرم " درخواست تائيد عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی" (دانلود فرم)

تبصره : به پيوست فرم تكراري نبودن موضوع، جهت جستجو از پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های کشور(Irandoc) توسط حوزه كتابخانه واحد.

3- اطلاع از تایید عنوان پیشنهادی حداکثر پس از دو هفته از مدیر گروه(شوراي آموزشي گروه).

4-تنظیم پروپوزال، " فرم پیشنهاد تحقیق کارشناسی ارشد" با نظر استاد راهنما (دانلود فرم)

تبصره 1: دانشجو موظف است جهت دانلود و تکمیل فرم فوق از فونت های B zar  و B Lotus استفاده نماید.

تبصره 2: تمامی صفحات، بندها وفرم ها براساس رشته تحصیلی و موضوع تحقیق با راهنمایی و مشاوره اساتید تکمیل شده و تحویل گردد.

تبصره 3: دانشجو موظف است حکم کارگزینی اساتیدی که خارج از واحد بر می گزیند را با پروپوزال و ضمائم مورد نیاز تحویل دهد.

تبصره 4: آخرين فرصت ارائه پروپوزال كارشناسي ارشد توسط دانشکده مربوطه گروه های آموزشی تعیین می گردد.

 

5- ارائه نسخه پروپوزال با امضای اصل به مدیر گروه جهت طرح در شورای آموزشی گروه.

تبصره 1: دانشجو موظف است پس از حداکثر دو هفته از تصویب یا عدم تصویب پروپوزال خود اطلاع یابد .

تبصره 2: ارسال نسخه اصلی پروپوزال به همراه صورتجلسه تایید گروه آموزشی حداکثر یک هفته پس از تایید در شورای آموزشی توسط مدیر گروه به معاونت پژوهش و فن آوري.

 

6- مراجعه به سایت دانشگاه، جهت اطلاع از تصویب یا عدم تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد. www.iauc.ac.ir

در صورت تصویب موضوع پایان نامه دریافت ابلاغ تصویب پروپوزال برای اساتید راهنما و مشاور و دریافت کد پایان نامه

تبصره: در صورت عدم تصویب پروپوزال، دانشجوموظف است بامراجعه به مدیریت گروه، جهت تحویل و رفع اشکالات مطرح شده اقدام نماید.

7- شروع تحقیق پس از اطلاع از تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه مطابق با "راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری" ( دانلود فرم)

8- ارائه " گزارش پیشرفت کار"پایان نامه به استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه (دانلود فرم 5 ).

تبصره : دانشجو موظف است قبل از دفاع پایان نامه ی خود حداقل در 3 دفاع شرکت نماید " فرم شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد " را باید به امضای اساتید راهنماي جلسه دفاعیه مربوط برساند. (دانلود فرم )

9- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ تصویب نهایی در شورای پژوهشی واحد یا شورای گروه، تکمیل " فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد" ( دانلود فرم 6 ) .

تبصره1: دانشجو موظف است قبل از درخواست جلسه دفاع فرم" اعلام وضعیت تحصیلی" و فرم" تسویه حساب " را از آموزش دریافت، تکمیل و به تایید کلیه قسمتهای مندرج درآن رسانده و به امور پایان نامه ها جهت انجام مراحل صدور مجوز دفاع تحویل دهد.

تبصره2: تاریخ پیشنهادی اساتید راهنما، مشاور و داور قید شده در فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع در فرم پیوست توسط دانشجو. ( دانلود فرم 10 )

تبصره3 : دانشجو در صورت تمايل يا توان، پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را پس از تایید استاد راهنما و مدیر گروه جهت صدور مجوز نهایی قبل و بعد از دفاع با مستندات مقاله به دفتر امور پایان نامه ها تحویل دهد.( دانلود فرم3)

تبصره4: دانشجو حداکثر 4 ماه بعد از تاریخ دفاع میتواند چاپ سایر مقالات مستخرج از رساله خود را تا سقف 2 نمره به امور پایان نامه ها ارائه دهد.

تبصره5 : دانشجو  در صورت عدم تمایل یا توان در پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود، جهت تصویه حساب کافی است فرم انصراف از مقاله را امضاء و به حوزه پژوهشی تحویل دهد.( دانلود فرم 13 )

تبصره6 :دانشجو برای ارائه نهایی تاریخ  پایان نامه  به امور پایان نامه ها به دانشکده گروه های آموزشی مراجعه نماید.

 

تبصره7: دانشجو موظف است فرم داوري پايان نامه خود را كه به امضاي داور محترم رسيده به امور پايان نامه ها تحويل دهد.

10- کسب اطلاع از زمان و مکان دقیق دفاع از نماینده پژوهشی گروه آموزشی دانشکده ( دانلود فرم 12 ).

11- تکمیل فرم ب به همراه CD آن و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع ( دانلود فرم ب ).

12- اصلاح ایرادات مطرح شده درجلسه دفاع واخذ فرم" فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد "با امضای اساتید راهنما، مشاور و داور پس ازحداکثر1 ماه ازتاریخ دفاع(دانلود فرم17)

تبصره : دانشجو موظف است جهت تایید اصلاحات پايان نامه يا رساله یک نسخه از فرم اين بند را به صورت جداگانه، همراه پایان نامه اصلاح شده به امضای هریک از داوران برساند.

13- تحویل هرسه فرم امضاء شده ی تایید اصلاحات پس از دفاع قبل از صحافی جهت بررسی وتایید، مطابق با راهنمای نگارش ذکر شده در بند 7 .

تبصره: تکمیل و رعایت ترتیب کلیه فرم های مندرج در " راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری " الزامی است.

14-  فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)

 

 
دی ان ان