ﺳﻪشنبه ، 5 بهمن ، 1400
حداقل
اداره آموزش

اداره آموزش

مدیر آموزش :

آقای شهاب تقوی

رییس اداره برنامه ریزی

خانم آذین برگ نورد

 

آقای یحیی متاجی(کارشناس اداره آموزش)

شرح وظایف :

انجام تمهيدات لازم جهت برگزاري آزمونهاي  کارشناسي ارشد ناپيوسته ، کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته ، علوم پزشکي ( پرستاري و مامايي ) و کارشناسي نا پيوسته.

·   برگزاري کارگاه آموزشي به منظور آشنايي روسا و کارشناسان با مقررات و آيين نامه هاي آموزشي ( بازآموزي )

·   بازنگري دروس

·  گردآوري اطلاعات مربوط به مديريت امور آموزشي ، مديريت تحصيلات تکميلي و مديريت برنامه ريزي آموزشي ، مديريت دفتر استخدام و تامين هيات علمي ، سنجش و نظارت.

·   اعلام ظرفيتهاي پذيرش  کارشناسي ارشد ناپيوسته ، دکتر حرفه اي ، کارشناسي و کارداني.

·   بررسي و حل مسال آموزشي دانشگاه.

·   تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و اجراي مراحل آن.

دی ان ان