دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
مشارکت در سهام شرکت‎های دانش‎ بنیان
  • واحدهای دانشگاهی می توانند در تاسیس شرکت‎ها و موسسه‎های دانش بنیان به میزان حداقل 5% و  حداکثر 10% با مجوز شورا سرمایه گذاری نمایند.

 

با کسب مجوز از ریاست عالیه دانشگاه، سهم دانشگاه تا سقف 49% قابل افزایش است
  • برای استفاده و بهره مندی واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی از دستاوردهای پژوهشی در شرکت ها و موسسه‎های دانش بنیان، بخشی از سهام شرکت‎ها و موسسه‎های یادشده با توافق سهامداران(سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی منظور می شود.
حداقل
منو
دی ان ان