دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
مدارک پذیرش در مرکز رشد واحد های فن آور
مدارک پذیرش در مرکز رشد واحد های فن آور
• رزومه‎ ‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهي اشتغال به تحصيل
• فتوکپي شناسنامه و کارت ملی تيم کاري (مؤسسين)
•عکس 4*3 اعضای تیم (2قطعه)
• مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و يا صورت‎جلسه تشکيل تيم ( هيات مؤسس) و معرفي نماينده تيم کاري
• مدارک و گواهي ثبت اختراع، تاييديه ها و مجوزهاي مرتبط با ايده فن ‎‏آورانه
• سوابق پژوهشي وگزارش علمي در رابطه با ايده فن‎ ‏آورانه
• مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک
 
حداقل
منو
دی ان ان