دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
اخبار
نویسنده خبرعنوان خبرتاریخ ایجادپیوست
دفتر پژوهشی دانشکدهبرنامه زمان تحویل پروپوزال و پایان نامه1395/12/17 12:00 ق.ظtaghvim.pdf
مهلت زمانی دفاع پروپوزال دانشجویان دکتریبا سلام دانشجویان دکتری موظفند جهت دفاع ازپروپوزال برای نیمسال اول تحصیلی حداکثر تا پایان دی ماه و در نیمسال دوم تحصیلی حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به گروه آموزش مدیریت دولتی تحویل نمایند.1396/04/03 12:00 ق.ظ 
مدیرقابل توجه دانشجویان ترم آخر1398/08/20 12:00 ق.ظterm-akhar.pdf
صفحه 1 از 1ابتدا   قبلی   بعدی   انتها   
حداقل

 

 

دی ان ان