جمعه ، 15 مرداد ، 1400
حداقل
دانشکده کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی

سال تاسیس : 1386
رییس دانشکده : دکتر علی شیخ الاسلامی

 

دکتر علی شیخ الاسلامی

رتبه : استادیار
سال شروع به کار : 1386
 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی
دكتر علي شيخ اسلامي رئيس دانشکده-مدیر گروه جنگلداری  
دکتر امیر عباس موسوی مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، صنایع غذایی، فضای سبز  
دکتر محمدرضا پور علمی مدیر گروه علوم دامی، دامپزشکی  
دکتر اسحاق عبادی مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ  
کارشناس آموزش جنگل-صنایع چوب 204
کارشناس آموزش کلیه رشته های کشاورزی به جز جنگل و صنایع چوب 204
     
دی ان ان