ﺳﻪشنبه ، 5 بهمن ، 1400
حداقل
دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

سال تاسیس : 1387
رییس دانشکده : دکتر مهدی مرانجوری

دكتري حسابداری

رتبه :استادیار
 

دکتر رضا فلاح

مدیر گروه رشته حسابداری

دکتر مریم رحمتی

مدیر گروه رشته مدیریت

دی ان ان