چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشهمایش رويكردهاي نوين مديريت و حسابداري-در حال دریافت مقاله
تاریخ برگزاری1393/09/12
دانلود 
شرح همایش

Skip Navigation Linksرويكردهاي نوين مديريت و حسابداري

جهت اطلاع از زمان ثبت نام و ارسال مقاله به سایت همایش به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://forum.bpj.ir/chalous-ncm

محورهای همایش

 • اخلاق، حسابداری و مدیریت
 • بحران های مالی و حسابداری
 • ارزش و حسابداری
 • قوانین، استانداردها و حسابداری
 • حسابداری فرهنگی و فرهنگ حسابداری
 • تقلب و حسابداری
 • حسابداری مدیریت نوین
 • بودجه ریزی و حسابداری
 • حسابداری و شفافیت بازار سرمایه
 • آموزش و حسابداری
 • نرم افزار و حسابداری
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابداری محیط زیست
 • حسابداری خلاق
 • حسابداری و هدفمندی یارانه ها
 • کارآفرینی و مدیریت
 • بازاریابی و مدیریت
 • منابع انسانی و مدیریت
 • رفتار سازمانی و مدیریت
 • مدیریت تحریم
 • مدیریت راهبردی و بحران های مالی
 • مدیریت فرهنگی و فرهنگ مدیریتی
 • مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی
دی ان ان