چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشهمایش ملی دانش و نوآوری درصنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی(29 و 30 آذر ماه 1396)
تاریخ برگزاری1396/09/29
دانلود
شرح همایش

همایش های در حال اجرا

   همایش ملی دانش و نوآوری درصنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی(29 و 30 آذر ماه 1396)

مکان:سالن همایش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران     www.woodconf.ir

 

 

دی ان ان