چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشهمایش ملی فاخر- ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری
تاریخ برگزاری1396/09/01
دانلود
شرح همایش

همایش ملی (فاخر) ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری

www.fakher96.ir

آدرس کانال fakher96@

دی ان ان