چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنواندریافت رتبه C مجله «پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی»
تاریخ1400/08/08
توضیحات

باعث مسرت است که اعلام کنیم مجله «پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  در ارزیابی سالانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی رتبه c با (امتیاز 56) را کسب نمود. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای این مجله بویژه مدیر اجرایی جناب دکتر غفاری مجلج و کارشناس مجله سرکار خانم شریفی و پیگیری های حوزه مدیریت پژوهشی و فناوری واحد چالوس، این موفقیت بزرگ رابه تمامی اساتید و دانشجویان تبریک عرض می نماییم. 
لازم به ذکر می باشد که با انتشار مقاله در این مجله، اساتید می توانند تا 2 نمره برای ترفیع سالیانه و دانشجویان دکتری نیز برای دفاع از رساله تا 1 نمره را کسب نمایند. 
http://jcdepr.iauc.ac.ir لینک مجله

حوزه مدیریت پژوهش و فناوری واحد چالوس

فایل 
تعداد بازدید79
دی ان ان