چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانبرگزاری دوره  مهارت‌های آموزش مجازی مخصوص هیات علمی
تاریخ1400/01/17
توضیحات

بخشنامه برگزاری دوره  مهارت‌های آموزش مجازی، جهت استحضار به‌ حضورتان ایفاد می‌گردد. شرکت‌ کنندگان در این دوره از امتیاز ارتقاء مرتبه علمی بهره‌مند خواهند شد.
لطفآ موضوع به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی رسانده شود.

فایلmaharat-majazi.pdf
تعداد بازدید476
دی ان ان