چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانبرگزاری کارگاه مقدماتی اسکیس و کروکی معماری
تاریخ1399/12/06
توضیحات

کارگاه مقدماتی اسکیس و کروکی معماری
تاریخ برگزاری 1399/12/06
ساعت برگزاری 10:30:00
 در سامانه https://daanaan.daan.ir

فایل 
تعداد بازدید565
دی ان ان