چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های مالی و اداری
عنواناطلاعیه مالی در خصوص وام میان مدت دانشجویی صندوق رفاه
تاریخ1397/10/05
توضیحات

وام میان مدت

دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام میان مدت می نمایند می توانند از طریق سایت www.iauc.ac.ir (سایت دانشگاه) نسبت به دریافت فرم و تهیه مدارک لازم پس از واریز شهریه ثابت و تکمیل مدارک و فرمها و گرفتن امضاهای مربوطه جهت ثبت وام به صندوق رفاه مراجعه نمایند.

مبلغ وام: برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی 6000000 ریال و برای مقطع ارشد 10000000 ریال

 • فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که اولین بار وام میان مدت دریافت می نمایند:
 1. پرینت واریز شهریه ثابت
 2. فرم وام الصاق شده در سایت پرینت گرفته شود.(فرم 2 و 3 و 4)
 3. پس از تکمیل اطلاعات دانشجویی فرم شماره 4  توسط ضامن قسمت پایین تعهدنامه امضا شود.
 4. یک فقره چک به مبلغ 7200000 ریال برای مقطع کاردانی و کارشناسی و مبلغ 12000000 ریال برای مقطع ارشد بدون قلم خوردگی و پشت نویسی در وجه دانشگاه بدون تاریخ
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن پیوست پرونده گردد.
 • فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که قبلا وام میان مدت استفاده نموده اند و در صندوق رفاه دارای سابقه می باشند:
 1. پرینت واریز شهریه ثابت
 2. گرفتن فرم تعهدنامه وام از سایت دانشگاه(فرم شماره 4)
 3. تکمیل اطلاعات فرم و گرفتن امضا از ضامن
 4. یک فقره چک به مبلغ 7200000 ریال برای مقطع کاردانی و کارشناسی و مبلغ 12000000 ریال برای مقطع ارشد بدون قلم خوردگی و پشت نویسی در وجه دانشگاه بدون تاریخ
فایل 
تعداد بازدید2049
دی ان ان