جمعه ، 15 مرداد ، 1400
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنوانهمکار خانم زینب شریف سلطانی کسب رتبه اول در نخستین جشنواره 🌹شعر امید🌹
تاریخ1400/02/01
توضیحات

🌻🌻🌻🌻🌻🌻
همکار ارجمند:
سرکار خانم زینب شریفی
کسب رتبه اول در نخستین جشنواره
🌹شعر امید🌹
دردانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران وراهیابی شما به مرحله کشوری را صمیمانه به شما تبریک وتهنیت عرض می نماییم واز درگاه خداوند منان،موفقیت وبهروزی را برای شما خواستاریم.
معاونت فرهنگی ودفتر فرهنگ اسلامی واحد چالوس

فایل 
تعداد بازدید284
دی ان ان