چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
عنواناسامی دانشجویان منتخب رویداد کرسی های آزاد اندیشی
تاریخ1400/01/16
توضیحات

📢📢اسامی دانشجویان منتخب رویداد کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی راه یافته دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به مرحله رقابت های کشوری : 
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
✅ الف: منتخبین  محور هنر و معماری، با عنوان "اساسا تقسیم بندی هنر به فاخر و غیر فاخر، امکان پدیر نمی باشد" ، اسامی برندگان : 
1-مریم عسکری پور 
2-المیراعابدی پور 
3-محدثه مقدم
4-مصطفی آقازمانی
✅ ب: اسامی برندگان در محور اجتماعی، با عنوان " روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج " : 
1-سوگند جانعلی زاده
2-حدیث هنر داران
3-هاجر رنجبر
4-فایزه عبدالهی
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
✅ ج:  برندگان محور فرهنگی ، با عنوان " کرونا و تاثیر آن بر آموزش در کلاس های مجازی " : 
1-خدیجه سام دلیری
2-علی خوشه چین
3-لیلا بخشی
4- بامداد جعفری
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
✅ د: اسامی دانشجویان منتخب در  محور اجتماعی، با عنوان " شاغل بودن زنان به بنیان خانواده آسیب می زند : 
1-آزیتا جامی سوقح
2-پروانه تبریکی
3-زهرا خباز مباشر
4-علیرضا جمشیدی
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
✅ ه: اسامی منتخبین در محور سیاسی ، با عنوان " میزان مشارکت مردم در انتخابات ملاک مناسبی برای سنجش مقبولیت نظام سیاسی است" : 
1-سلمان کاظمیان
2-نیکزاد غلامی
3-نوراله علیخان
4-علی محسنی
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
معاونت فرهنگی ، دانشجویی و دفتر فرهنگ اسلامی واحد چالوس .

فایل 
تعداد بازدید529
دی ان ان