چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
عنوانزمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399
تاریخ1399/11/10
توضیحات

برنامه زمانبدی انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399

ورودی

تاریخ

ساعت

96 و ماقبل

15 و 16 بهمن

8-14

22 الی 6 صبح

97 و 98

18 و 19 بهمن

8-14

22 الی 6 صبح

99

28 و29 و30 بهمن

8-14

22 الی 6 صبح

 

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399

ورودی

تاریخ

ساعت

97 و ماقبل

3 اسفند

ساعت 8 الی 14

22 الی 6 صبح

98 و 99

4 اسفند

ساعت 8 الی 14

22 الی 6 صبح

 

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399

ورودی

تاریخ

ساعت

97 و ماقبل

9 اسفند

ساعت 8 الی 14

22 الی 6 صبح

98 و 99

10 اسفند

ساعت 8 الی 14

22 الی 6 صبح

 

 

 

 

 

 

فایل 
تعداد بازدید109750
دی ان ان