یکشنبه ، 19 اردیبهشت ، 1400
حداقل
جستجو
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

(آرشیو ماه خرداد 1396)

دیداررئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان با رئیس و معاونین واحد چالوس

دیداررئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان با رئیس و معاونین واحد چالوس

چهارشنبه ,03 خرداد 1396 16:27
حاج آقا حسینی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مازندران ضمن اهدا یک جلد  قران کریم به دکتر مرتضی سام دلیری طی جلسه ای با رئیس ومعاونین...
دی ان ان