چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
اصول مهارتهای بالینی

 

نام کارشناس: خانم فاطمه عزت طلب

شماره مستقیم:4-01152226601

شماره د اخلی:258

دستگاه های موجود 

مانکن احیا-نیم تنه احیا-مانکن همه کاره (سوند-معده-مثانه-رکتال-پانسمان ها و....)-مولاژ تروما- مولاژ سوختگی- مانکن احیا نوزاد-ترولی اورژانس- پمپ انفوزیون-

خدمات سرویس دهی خارج از درس

آموزش های ضمن خدمت به مراکز خدمات درمانی و آموزشی