چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
میکروب شناسی-قارچ شناسی

 

نام کارشناس: خانم مرجان رجب پور

شماره مستقیم:4-01152226601

شماره د اخلی:255

دستگاه های موجود 

بن ماری-سانتریفوژ-انکوباتور معمولی-انکوباتور CO2دار-هود میکروبی-فور-کلنی کانتر-لام خشک کن-کندل چار-اتوکلاو-میکروسکوپ- لام-لامل-آلن-فیلدوپلاتین-ترازو-هات پلیت ساده و مغناطیس

خدمات سرویس دهی خارج از درس

استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی و میکروب شناسی جهت کار بر روی موضوع پایان نامه های مربوط به باکتری ها و قارچ ها