چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
آزمایشگاه آناتومی-پاتولوژی

 

 

نام کارشناس:  خانم فریده کرات احمدی

شماره مستقیم:   4-01152226601

شماره د اخلی:260

دستگاه های موجود 

مولاژ کامل سیستم اسکلتی-سیستم عضلانی-سیستم تنفس-سیستم عصبی-سیستم گوارش-گوش-چشم-ادراری-نیم تنه-مولاژهای دوره جنینی-لامهای بافت شناسی-لامهای پاتولوژی-دستگاه میکروتوم

خدمات سرویس دهی خارج از درس

تهیه لامهای بافت شناسی