چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
آزمايشگاه زمین شناسی

 

نام کارشناس:  خانم سامانه پورکلهر

شماره مستقیم:   4-0115222601

شماره د اخلی:266

دستگاه های موجود 

میکروسکوپ پلاریزان-میکروسکوپ نوری -دوربین نقشه کشی و سه پایه- ترازوی آزمایشگاهی-کمپاس جی پی اس-همزن برقی-ECسنج-PHمتر-دفترچه رنگ ..-پلانی متر-استریسکوپ آیینه ای-الک خاک شناسی-نمونه هایی از سنگ های رسوبی- دگرگون- آذرین و فسیل های متنوع (طبیعی و مصنوعی)

خدمات سرویس دهی خارج از درس

از این مکان می توان جهت برگزاری دوره های آموزشی معلمان و اساتید گروه علوم تجربی(مدارس سطح شهر) و تفهیم بهتر مطالب به دانش آموزان مدارس سطح شهر استفاده نمود.