دوشنبه ، 22 مهر ، 1398
حداقل
باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان

معرفی پرسنل :

دکتر صفاری

شرح وظایف :

  • مزایا و تسهیلات عضویت
  • شرایط عضویت

علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت باشگاه پژوهشگران جوان به آدرسwww.bpj.irمراجعه نمایند.

آدرس دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد چالوس جهت مراجعه و ثبت نام :
طبقه فوقانی دبیرخانه مرکزی ، جنب معاونت عمرانی واحد

  • ...