يکشنبه ، 30 تير ، 1398
حداقل
اطلاعیه های مالی و اداری
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
اطلاعیه مالی در خصوص وام میان مدت دانشجویی صندوق رفاه1397/10/05 286http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/3342/Default.aspx
اطلاعیه مالی در خصوص وام بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران مختص دانشجویان دکترا1397/12/12شرایط وام .pdf160http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/3352/Default.aspx