جمعه ، 4 بهمن ، 1398
حداقل
اطلاعیه های مالی و اداری
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
اطلاعیه مالی در خصوص وام میان مدت دانشجویی صندوق رفاه1397/10/05 490http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/3342/Default.aspx
زمانبندی ثبت نام در خصوص وام بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران1398/04/29sajed.iau.ir480http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/3352/Default.aspx