يکشنبه ، 2 مهر ، 1396
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
قابل توجه متقاضیان نقل و انتقال1393/04/15 3609http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/737/Default.aspx
دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در صورت خواهان بودن دفترچه بیمه سلامت1393/04/15 1873http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/777/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر1395/06/28فايل اطلاع 1رساني.zip552http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2440/Default.aspx
جایزه ملی ایثار-انتخاب دانشجویان برتر علمی شاهد و ایثارگر1395/10/291.pdf347http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2515/Default.aspx