جمعه ، 15 فروردين ، 1399
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی1397/11/10pradatory journals.pdf578http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3349/Default.aspx
شيوه صحيح آدرس دهی نام دانشگاه در فعاليتهای پژوهشی1398/08/01 237http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3389/Default.aspx
دانلود فرم دریافت ایمیل آکادمیک1398/10/01EmailForm.docx87http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/5176/Default.aspx
دانلود فرم درخواست اینترنت بی سیم(wireless)1397/02/25wireless.doc3256http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2089/Default.aspx