جمعه ، 30 شهريور ، 1397
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
همایش ملی چالش های مدیریت دولتی در ایران با رویکرد همدلی و همزبانی دولت و ملت1394/06/11Hamdeli3.jpg2196http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2136/Default.aspx
قابل توجه اساتید محترم:سامانه جامع اطلاعات پژوهشی به آدرس http://research.iau.ir راه اندازی شد.1393/11/303069http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2059/Default.aspx
دانلود فرم درخواست اینترنت وایرلس1394/01/23wireless.doc2311http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2089/Default.aspx
تمدید زمان ارسال ایده در جشنواره ایده بازار تا تاریخ 96/12/201396/12/09 283http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3136/Default.aspx
تغییر زمان کارگاه آموزشی MAXQDA1396/11/29 289http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3069/Default.aspx
برنامه زمان بندي تحويل و دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1393/04/14 5673http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/728/Default.aspx
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی تحقیق1397/02/11soft-manabe.pdf188http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3155/Default.aspx