دوشنبه ، 25 شهريور ، 1398
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی1397/11/10pradatory journals.pdf258http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3349/Default.aspx
دانلود فرم درخواست اینترنت بی سیم(wireless)1397/02/25wireless.doc2889http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2089/Default.aspx