سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
لیست نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی1397/07/14 2542http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3178/Default.aspx
مدارک مورد نیاز ثبت نام1397/07/01 347http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3176/Default.aspx
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-981397/06/10 87890http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/706/Default.aspx
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-971397/03/09 10681http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2094/Default.aspx
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود1395/06/29 10859http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/1985/Default.aspx
دانلود فرم زنان فرهیخته مخصوص هیات علمی(خانم ها)1395/03/29form2.doc2656http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2024/Default.aspx
اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه دانشجویی1392/11/02 6872http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/701/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در رشته های کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد1392/11/02 35076http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/702/Default.aspx