چهارشنبه ، 22 آبان ، 1398
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
قابل توجه دانشجویان ترم آخر1398/08/20term-akhar.pdf8http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3476/Default.aspx
قابل توجه داوطلبان علوم پزشکی آزمون سراسری1398/07/04 204http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3383/Default.aspx
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-991398/06/01 98266http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/706/Default.aspx
مدارک مورد نیاز ثبت نام1397/07/01 1159http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3176/Default.aspx
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود1395/06/29 12007http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/1985/Default.aspx
دانلود فرم زنان فرهیخته مخصوص هیات علمی(خانم ها)1395/03/29form2.doc2926http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2024/Default.aspx
اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه دانشجویی1392/11/02 7229http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/701/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در رشته های کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد1392/11/02 41163http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/702/Default.aspx