جمعه ، 4 بهمن ، 1398
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 98-991398/10/29 99665http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/706/Default.aspx
زمان امتحانات معوقه1398/10/21 83http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/5135/Default.aspx
لغو امتحانات روز دوشنبه 16/10/981398/10/14 85http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/5099/Default.aspx
زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات1398/10/08 143http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/5091/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان ترم آخر1398/08/20term-akhar.pdf244http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3476/Default.aspx
قابل توجه داوطلبان علوم پزشکی آزمون سراسری1398/07/04 315http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3383/Default.aspx
مدارک مورد نیاز ثبت نام1397/07/01 1292http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/3176/Default.aspx
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود1395/06/29 12093http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/1985/Default.aspx
دانلود فرم زنان فرهیخته مخصوص هیات علمی(خانم ها)1395/03/29form2.doc2971http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2024/Default.aspx
اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه دانشجویی1392/11/02 7283http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/701/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در رشته های کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد1392/11/02 41866http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/702/Default.aspx