کسب مدال طلا وقهرمانی  غرور  آفرین و ارزنده دنیا احمدکیادلیری
Posted on مهر 21, 1397 21:25

کسب مدال طلا وقهرمانی  غرور  آفرین و ارزنده دنیا احمدکیادلیری، دانش آموز دبیرستان دخترانه سمارا به خانواده ایشان 
 ،خانواده بزرگ دانشگاه و فرهنگیان و تبریک عرض می نماییم. 
روابط عمومی دانشگاه