چاپ کتاب "مدیریت بازرسی ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت"
Posted on اسفند 04, 1399 20:31
تازه های نشر :
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس باهمکاری نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرد:

عنوان:
"مدیریت بازرسی ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت"

مولفان:
دکتر بیک لریان و دکتر امانی
"اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس"
چاپ کتاب "مدیریت بازرسی ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت"

تازه های نشر :
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس باهمکاری نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرد:

عنوان:
"مدیریت بازرسی ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت"

مولفان:
دکتر بیک لریان و دکتر امانی
"اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس"

📚این کتاب در چهار فصل و 125 صفحه تالیف شده است.

💥قیمت:30 هزار تومان

🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢🏢

💡برای سفارش کتاب با انتشارات واحد چالوس از 8 صبح تا 14 تماس بگیرید:
09119913766(اقای عباسی)
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
           حوزه مدیریت پژوهشی
                   واحد چالوس