چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
معاونت فرهنگی-دانشجویی
 

دکتر وجیهه ترکمانی باراندوزی

سمت :معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فارسی 

CV

دانلود فعالیت های معاونت فرهنگی دانشجویی

رسالت معاونت فرهنگی ودانشجویی ودفتر فرهنگ اسلامی واحد چالوس

یکی از مهم ترین رسالت معاونت فرهنگی ودانشجویی،زمینه سازی برای فعالیت جمعی ومشارکت گروهی دانشجویان با علایق دینی،مذهبی،فرهنگی ،اجتماعی،رسانه ای وهنری می باشد؛به همین منظور این حوزه کانونهای فعالی را طبق درخواست دانشجویان عزیز راه اندازی وفعال نموده است،لذااز دانشجویان علاقمند جهت عضویت در کانونهای دانشجویی دعوت بعمل می آید.
کانون های فرهنگی:
1-کتاب واندیشه2-هلال احمر3-تئاتر4-عفاف وحجاب5-معرفت رضوی6-شعر وادب7-مهارتهای زندگی8-کارآفرینی(ترجمه متون انگلیسی)9-رسانه وفضای مجازی
دانشجویان جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن09113932203(خانم محمودی)تماس حاصل نمایند .

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
معاونت دانشجویی وفرهنگی ودفتر فرهنگ اسلامی واحد چالوس

دی ان ان