چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
معاونت علمی / آموزشی
   

دکتر مجید اسحاقی

سمت : معاونت علمی / آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات : دکتری جنگلداری

درجه علمی: استادیار

CV

اهم وظايف حوزه معاونت آموزشي اجراي سياستهاي مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه ها و آيين نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي مورد نياز ، گسترش کيفي و کمي فعاليتهاي آموزشي واحد و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي ، وحدت رويه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصيلي وي مي باشد.

دریافت لیست رشته ها و معرفی دانشگاه

 

مسیول دفتر:آقای بابایی

شماره مستقیم: 01152211606       شماره داخلی: 01152226601 الی 4  داخلی 286

   
دی ان ان