چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
مدیریت پژوهش و فناوری
   

دکتر محمد جواد تقی پوریان

سمت : مدیریت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات :دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

درجه علمی: استادیار

CV

 

مدیریت پژوهشي دانشگاه مسئول کليه امور پژوهشي و تحقيقات دانشگاه مي باشد. اين معاونت وظيفه نظارت بر کليه فعاليتهاي پژوهشي و تامين بودجه هاي مربوطه مي باشد.اين فعاليتها به طور کلي شامل بخشهاي امور پژوهشي , روابط بين الملل و ارتباط با صنعت و امورمالي، دفتر فناوري اطلاعات ، کتابخانه، ، دفتر مجله، انتشارات، همايش  مي باشد.

فعاليتهاي عمده بخش روابط بين الملل شامل:

 • استفاده از متخصين ايراني خارج از کشور
 • شرکت در مجامع علمي
 • بورسيه دانشجويان و استادان هيئت علمي
 • فرصتهاي مطالعاتي
 • واستفاده از خدمات علمي متخصصين خارجي مي باشد.

همچنين بخش ارتباط با صنعت نيز شامل فعاليتهاي زيراست:

 • بازديدهاي علمي
 • دوره هاي آموزشي
 • طرحهاي صنعتي
 • کارآموزي
 • برگزاري مجامع علمي
 • شرکت در نمايشگاهها و برگزاري نمايشگاهها

امور مالي مسئول كليه امور پرداخت ها و تامين بودجه مي باشد.

عمده فعاليتهاي بخش مالي به طور خاص تر عبارتند از:

 • پيش بيني اعتبار وتخصيص اعتبار
 • در خواست بودجه
 • ايجاد درخواستهاي خاص مالي
 • پرداخت به مراجعه كنندگان و انجام هزينه هاي جاري
 • فعاليت تغيير اعتبارات تخصيص يافته به دانشكده ها و جبران كمبود ها
 • دريافت مبالغ از بانك جهت صندوق

امور پژوهشي مدیریت پژوهشي

اين بخش مدیریت پژوهشي، وظيفه مديريت و خدمات رساني به كليه بخش هاي پژوهشي دانشگاه را به عهده دارد؛ مانند طرح هاي پژوهشي مستقل، پروژه هاي تحصيلات تكميلي، كتاب و مقاله ، گرنت ،انجام آناليزهاي آماري و تهيه گزارشات مورد نياز ، آزمايشگاه.
معمولاً امور پژوهشي درخواستي را از يك مجري دريافت كرده و با بررسي آن درخواست ، اقدامات لازم را صورت مي دهد.
هم اكنون، اكثر وظايف سيستم به صورت دستي انجام مي پذيرد , ,ورود و خروج اطلاعات به صورت كاغذي است. در نتيجه امنيت و صحت داده هاي وارد شده به سيستم و خارج شده از آن، پايين است. اطلاعات نگهداري شده در سيستم در اغلب موارد، به صورت كاغذي در پرونده هاي مختلف بايگاني شده است . در موارد محدودي اطلاعات به وسيله كامپيوتر نگهداري شده ، كه در اين قبيل موارد نگهداري اطلاعات به صورت يكپارچه نمي باشد.

قسمتهاي عمده اين زير سازمان(امور پژوهشي) به شرح زير است:

۱. پروژه تحصيلات تکميلي: که شامل امور مربوط به تصويب پروژه, تخصيص بودجه به پروژه هاي تحصيلات تکميلي و پيگيريهاي مربوط به آن مانند پرداخت حق التدريس استادها و به وجود آوردن تسهيلات لازم و انجام مراحل دفاع مي باشد.
۲. طرحهاي پژوهشي مستقل : شامل تنظيم درخواست و تصويب آن, عقد قرارداد با مجري طرح , بررسي و ارزيابي گزارشات مرحله اي ونهايي و پرداخت حق التحقيق و پيگيريهاي مربوطه مي باشد.
۳. كتاب : شامل بررسي و ثبت كتابهاي تأليفي استادان و پرداخت حق التأليف به آنها
۴. مقاله : شامل بررسي مقالات استادان و ارزيابي آنها و پرداخت حق التأليف مقاله به استادان
۵. گرنت
هر قسمت داراي اعضا و كارشناسان مربوط به خود مي باشد.

آزمايشگاه ها و كارگاه ها

توسعه كيفيت و ايجاد زير ساخت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي با رعايت استاندارد سازي محيط هاي آزمايشگاهي،امكانسنجي و تعيين كمبودهاي تجهيزات آزمايشگاهي مبتني بر رشته هاي موجود، ارتقاء ايمني استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي، افزايش ميزان مهارت مسئولين آزمايشگاه و بهره برداري از تجهيزات آزمايشگاهي و ايجاد مجتمع هاي آزمايشگاهي آموزشي و تحقيقاتي در سطح واحد.

همايش ها

 • ارسال مقالات
 • دريافت چارت روند دريافت و داوري مقالات
 • پيگيري نتايج مقالات
 • همايش هاي در حال برگزاري
 • همايش هاي کشوري
 • آرشيو همايش ها

کتابخانه ها

تامين منابع آموزشي و تحقيقاتي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان و آماده سازي و ارائه آنها در کتابخانه هاي تخصصي دانشکده ها با رعايت استانداردهاي تعريف شده در خصوص نسبت کتاب به دانشجو و سرانه فضاي مطالعه و دسترسي به کتابخانه ديجيتالي

دفتر فناوري اطلاعات

تجهيز بخش هاي مختلف به رايانه هاي پيشرفته، افزايش تعداد وب سرورهاي آموزشي، تجهيز شبکه سوئيچينگ واحد، تجهيز دستگاههاي رزرو ژتون، تجهيز سيستم هاي تکنولوژي آموزشي، تکميل و ارسال بموقع گزارش هاي آماري، ايجاد سايت هاي جديد کامپيوتري مجهز به تجهيزات پيشرفته ،طراحي و بروز رساني وب سايت اصلي واحد ، تخصيص پست الکترونيکي به اساتيد واحد ، سرويس دهي  به دانشجو در انتخاب واحد اينترنتي و اينترانتي ،
کتابخانه ديجيتال به اساتيد و دانشجويان .

دی ان ان