چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
گروه فنی و مهندسی

 

گروه فنی و مهندسی

 

دکتر مرتصی جمشیدی

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترا عمران

دکتر محسن قمی

مدیر گروه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته عمران

دکتر علی اصغرزاده

مدیر گروه معماری


 

دی ان ان