چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
گروه علوم پایه

گروه علوم پایه                             

 

دکتر عباس بهجو

دکترا شیمی


 

 

       

 

 

مکان استقرار : دانشکده کشاورزی طبقه همکف

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر عباس بهجو مدیر گروه 320
آقای ملایی   321
     

 

دی ان ان