ﺳﻪشنبه ، 5 بهمن ، 1400
حداقل
دانشکده علوم پزشکی

                

رییس دانشکده دکتر فروزان رستمیصفحه انگلیسی

دکترا پرستاری

دانلود رزومه

 

       

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر فروزان رستمی رئيس دانشکده 253
آقای رضوی  مدیر آموزش 303
آقای صادقی کارشناس رشته پرستاری 324
خانم بایی(کارشناس بالینی) کارشناس امور بالینی رشته پرستاری  
خانم ضیایی رشته مامایی 206
خانم لوییز محبوبی کارشناس بالینی رشته مامایی 250
خانم پورکرمان کارشناس فارغ التحصیلی 250
خانم رضوانی کارشناس آموزش رشته علوم آزمایشگاهی 206
خانم مسکین فام کارشناس بالینی رشته علوم آزمایشگاهی 206
حداقل
منو
دی ان ان