چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
دانشکده زبان و ادبيات فارسی

 

دانشکده زبان و ادبيات فارسی

سال تاسیس : 1390
رییس دانشکده : دکتر امید پورکلهر

 

دکتر امید پورکلهر

دکترا رشته زبان و ادبيات انگلیسی
مدیر گروه زبان انگلیسی
دانشگاه محل فارغ التحصیل : هندوستان

دکتر نعیمه کیالاشکی

دکترا رشته زبان و ادبيات فارسی
مدیر گروه ادبیات فارسی
دانشگاه محل فارغ التحصیل :

رشته های تحت پوشش و مصوب و آمار اعضای هیات علمی:

  • ادبیات فارسی کارشناسی و کارشناسی ارشد

  • علوم تربیتی و روانشناسی

  • آموزش ابتدایی کاردانی و کارشناسی

  • باستان شناسی کارشناسی

  • جغرافیا کارشناسی و کارشناسی ارشد

  • تربیت بدنی کاردانی

  • زبان انگلیسی کاردانی و کارشناسی

  • زبان شناسی کارشناسی

* واحدهای مورد تدریس در این دانشکده دروس تخصصی و عمومی برای سابر رشته ها می باشد.
* این دانشکده با همکاری گروه علوم تربیتی مجله علمی و ترویجی تحت عنوان فصلنامه پژوهشی های درسی و آموزشی را دارا می باشد.

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
دكتر امید پورکلهر رئيس دانشکده  
کامبیز سمرقندی  رئیس اداره آموزش دانشکده 352
كوروش خواجوند کارشناس  گروه های ارشد و کارشناسی روانشناسی بالینی 352
ضیا عشوری کارشناسی گروههای ارشد و کارشناسی زبان انگلیسی و زبان شناسی 352
مهناز اميري کارشناسی گروه ارشد برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی 376
زین العابدین صدرایی نماینده پژوهشی دانشکده  352
سید جواد موسوی کارشناس گروه های کارشناسی ارشد و کارشناسی تربیت بدنی 52248782
دی ان ان