ﺳﻪشنبه ، 16 آذر ، 1400
حداقل
شورای بانوان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

شورای راهبردی بانوان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی                           


شورای راهبردی زنان فرهیخته با نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر حمید میرزاده در تاریخ 92/7/21 تشکیل گردید.

این شورا در حال حاضر متشکل از 14 عضو ثابت می باشد که با حکم رییس محترم دانشگاه منصوب گردیدند. ریاست شورا را خانم دکتر فاطمه طباطبایی به عهده دارند.نایب رییس خانم دکتر خدیجه آرین و دبیر شورا خانم دکتر متینه پاکیده میباشند.

ریاست این شورا در استان مازندران بر عهده سرکار خانم دکتر غلامی می باشد.

شورای راهبردی در‌صدد است تا با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، فرصت‌های لازم را جهت رشد و توسعه کمی و کیفی مشارکت زنان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی زنان به فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف علمی و جایگاه‌های مدیریتی فراهم كرده و در این راه گامی مؤثر و سازنده در جهت توسعه پایدار بردارد.

دی ان ان