چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • سرکار خانم زینب شریفی

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجله انجمن علمی دامپزشکی-زئونوز
مدیر مسئول دکتر احمد سوداگر امیری
سردبیر: دکتر علی اوسط حسینی
ویراستار علمی:

دکتر علی اوسط حسینی

طراحی جلد و صفحه آرایی: پویا کامپیوتر
نشانی: چالوس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس-معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 01152220020

 

شماره یازدهم-تیر 1399

شماره دهم-تیر 98

شماره نهم-تیر 1397

شماره هشتم-تیر 1396

شماره هفتم-تیر1395

شماره ششم-تیر 1394

شماره پنجم-تیر 1393

دی ان ان