چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • سرکار خانم زینب شریفی

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

http://jstnr.iauc.ac.ir

مدير مسوول: دکتر علی شيخ الاسلامی 

سردبير :  دکتر نصرت الله رافت نيا

مدير داخلی : دکتر علی کيالاشکی

هيات تحريريه :

دکتر قاسم حبيبی بی بالانی        - دانشيار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دکتر نصرت الله رافت نيا                – دانشيار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی چالوس

دکتر منوچهر زرين کفش                – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علی شيخ الاسلامی              – استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر احمد ميرشکرايی                   – دانشيار دانشگاه پيام نور

دکتر منوچهر نميرانيان                    – دانشيار دانشگاه تهران

 دی ان ان