چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • سرکار خانم زینب شریفی

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی

http://jcdepr.iauc.ac.ir

مدير مسوول: دکتر کاميان خزايي 

سردبير :  دکتر جواد خلعتبري

مدير داخلي : دکتر محمد غفاري مجلج

هيات تحريريه :

دکتر مريم سيف نراقي

استاد دانشگاه تربيت معلم تهران

دکتر ابراهيم صالحي عمران

دانشيار دانشگاه آزاد مازندران

دکتر صمد ايزدي

دانشيار دانشگاه مازندران

دکتر قدسي احقر

دانشيار پژوهشگاه مطالعات و برنامه ريزي آموزش و پرورش

دکتر محمد صالحي

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي ساري

دکتر  جواد خلعتبري

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي تنکابن

دکتر رضا محمودي

استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

دکتر کاميان خزايي

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

دکتر علي خلخالي

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي تنکابن

دکتر حبيب الله نجفي

استاديار دانشگاه پيام نور

 


دی ان ان