جمعه ، 27 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنوانکارگاه چگونگی برگزاری رویداد مهم ملی از حماسه تا حماسه
تاریخ1399/11/29
توضیحات


 کارگاه چگونگی برگزاری رویداد مهم ملی از حماسه تا حماسه
شناسه کلاس 80309fc
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1399/12/02
ساعت برگزاری 13:00:00
https://daanaan.daan.ir

فایل 
تعداد بازدید86
دی ان ان