چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنوانتشکل دانشجویی" جامعه اسلامی دانشجویان واحد چالوس"
تاریخ1399/10/06
توضیحات

قابل توجه  دانشجویان عزیز🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

تشکل دانشجویی:
 جامعه اسلامی دانشجویان واحد چالوس
عضو می پذیرد.
علاقمندان جهت عضویت وفعالیت درتشکل سیاسی اسلامی دانشجویان،تقاضا می شود به سامانه
 
امتداد(سامانه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) طبق راهنمایی کلیپ فوق 👆👆مراجعه فرمایند.

علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به شماره
 01152220524تماس حاصل نمایند.
🍀🍀🍀🍀🍀
معاونت فرهنگی ودفتر فرهنگ اسلانی واحد چالوس

فایل 
تعداد بازدید66
دی ان ان